ජ්‍යෝතිෂය: ජයග්‍රාහී සුභ අනාගතයක් උදෙසා

අපගේ වෙබ් අඩවිය තුලින් ඔබව ජෝතීෂ්‍යවේදීන් සමග සම්බන්ධ කරන අතර, මේ හා සම්බන්ධ සියලු ගෙවීම් විද්‍යුත් කාඩ්පත් Debit/Credit (Online Payments), බැංකු ගෙවීම් හා eZ Cash (Dialog) ගෙවීම් මගින් සිදු වන අතර, ඔබගේ ගෙවීම් සියල්ල ඉතා ආරක්ෂාකාරී අන්දමින් සිදු කෙරේ. (PayPal මගින් ගෙවීම් සිදුකිරීමෙදී
පමණක් ශ්‍රි ලංකා රුපියල් USD බවට පරිවර්තනය වී ගෙවීම සිදුවන බව කරුණාවෙන් සලකන්න)

ගෙවීම් කිරීමෙන් අනතුරුව අප වෙබ් අඩවිය තුලින් WhatsApp හෝ Email මගින් Voice පණිවිඩයක් ලෙස ඔබ හට සේවාව ලැබෙන බවට හා ඔබ හට අප කෙරෙහි සම්පූර්ණ විශ්වාසය තැබිය හැකි බවට අපි වගකීමෙන් යුතුව පැවසීමට කැමැත්තෙමු.

ඔබට මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම හා මෙමගින් සේවාවන් ලබා ගැනීමෙදී ඔබ දැනුවත් විය යුතු අනෙකුත් විශේෂ කරුණු (නිතර අසන ප්‍රශ්න) පිලිබද දැනුවත් වීමට තවදුරටත් අවශ්‍ය නම් ඒ සදහා පහතින් යොමුවිය හැක.

ගෙවීම් සිදුකල හැකි ආකාර   Ceylon-Astrology-Payments

Ceylon-Astrology
purple_top_divider-astrology
inner_sign_01-astrology

ලංකාවේ ප්‍රවීණ ජෝතීෂ්‍යවේදීන්ගෙන් ඔබගේ හඳහන/ජන්ම කේන්ද්‍රය පරීක්ෂා කර ගන්න

ජන්ම කේන්ද්‍රය පරීක්ෂා කර ගන්න

ඔබගේ උපතේ සිට මරණය දක්වා සියලු තොරතුරු නිවැරදි හා විද්‍යාත්මක ලෙස කල් තියා දත හැකි එකම ක්‍රමවේදය ජ්‍යෝතිෂයයි. ඒ නිසා ඔබට ජන්ම කේන්ද්‍රය ඉතාම වැදගත් වේ.

අපගේ ප්‍රවිණ ජෝතීෂ්‍යවේදීන්ගෙන් ඔබගේ හඳහන/ජන්ම කේන්ද්‍රය කාලානුරූපීව පරික්ෂා කරවාගන අනාගත සැලසුම් ජයගන්න

ව්‍යාපාරයට/බිලිඳාට වඩාත්ම උචිත නම දැනගන්න

සුභම නම දැනගන්න

ඔබගේ අලුත උපන් බිලිඳාට/ඔබගේ නව ව්‍යාපාරයට, සෞබාග්‍ය උදාවන සුභ නමක් අපගේ ප්‍රවිණ ජෝතීෂ්‍යවේදීන්ගෙන් දැනගන්න.

inner_sign_02-astrology
inner_sign_03-astrology

ඔබගේ පෙම්වතියගේ/පෙම්වතාගේ හඳහන්/ජන්ම කේන්ද්‍රයන් ගැලපෙනවාද?

ජන්ම කේන්ද්‍රයන් ගැලපෙනවාද?

චාරිත්‍රානුකූලව පැවතගෙන එන්නක් තමයි මේ විවාහයකට පෙර, මනමාලිගෙ සහ මනමාලයාගෙ හඳහන් ගැලපෙනවාද නැද්ද කියලා සොයා බැලිම. ලංකාවේ ප්‍රවීණ ජෝතීෂ්‍යවේදීන්ගෙන් ඔබගේ විවාහ දිවිය ගැන හරියටම දැනගන්න.

උදාවූ වසර ඔබට බලපාන්නේ කෙසේද?

උදා වූ නව වසරේ ග්‍රහ පිහිටීම තමන්ට බලපාන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව දැනගන්න. මෙම වසර ඔබට සුභද? දැන්ම දැනගන්න

inner_sign_08-astrology

BLOGසටහන්

Copyright © 2019 CEYLON ASTROLOGY – All rights reserved. Website branding and Development by AcrilSEO