අප ගැන දැනගන්න

ceylonastrology.com යනු ඔබට අවශය්‍ය ඕනෑම ජෝතීෂ්‍ය කටයුත්තක් online සිදුකර ගත හැකි වෙබ් අඩවියකි. ශ්‍රි ලංකාවේ ප්‍රවීණ ජෝතීෂ්‍යවේදීන්ගෙන් ඔබට අවශය්‍ය සේවාවන් මෙහිදි ඉතා පහසුවෙන් ලබා ගත හෑක.

ඔබ අප වෙත ලබා දෙන තොරතුරු අදාල ජෝතීෂ්‍යවේදීන් පුද්ගලිකව සුපරික්ෂාකාරීව සොයා බලනු ලබන අතර ඔවුන්ගේම උපදෙස් ඔබ වෙත ලබා දීම සිදු කිරීම අප විසින් සහතික වන්නෙමු.

අපගේ සේවාවන්

inner_sign_06-astrology

වාස්තු විද්‍යාසියලුම වාස්තු විද්‍යා කටයුතු

ජ්‍යොතිෂය, වාස්තු විද්‍යාව හා ඉංජිනේරු විද්‍යාව යනු එකිනෙක හා තදින් බැඳී සම්බන්ධ වුනු විෂයන්.

නිවසක් සෑදීමේදී වාස්තු විද්‍යාවට අනුව සැලැස්මක් සෑදීම මුලින්ම කළ යුතු දෙයයි .මෙම සැලසුම පිළියෙළ කිරීමේදී එම නිවසේ පදිංචියට යන අයගේ ජන්ම කේන්ද්‍ර විස්තර අත්‍යාවශ්‍යයි.

අපගේ ප්‍රවිණ වාස්තු විද්‍යාවේදීන්ගෙන් ඔබගේ වාස්තු විද්‍යා කටයුතු සිදුකරගන අනාගත සැලසුම් ජයගන්න

Copyright © 2019 CEYLON ASTROLOGY – All rights reserved. Website branding and Development by AcrilSEO